Dünya genelinde 1 Ton kağıt için 17 adet ağaç kesiliyor. Ortalama bir kitabın ağırlığını 300gr olarak hesaplarsak bir kitap için 0,0051 ağaç 1.000 adet kitap için 5 tane ağacı kesmek zorunda kalıyoruz. 1 kişinin yıllık ihtiyacının karşılığı olarak kişi başına 5 adet ağaç kesilmesi gerekiyor.

Bu ne demek o zaman? Belki bir kısmınız biliyordur.

1 yetişkin ağaç aşağı yukarı 250 kişiye oksijen sağlayıp, nefes verir. O zaman basit bir örnekleme yapacak olursak şayet, ( 17 x 250 ) = 4250 kişi 1 ton kağıt için oksijensiz kalmaktadır.

TORK markası kendine özgü sanayi ormanlarından hammade ihtiyacını karşılarken 1 ağaca karşılık 7 adet fidan dikmektedir. Yüksek mukavemete sahip ürünlerinde, emiş gücünün yüksekliğine müteakip kağıt kullanımını minumum seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Yapılan araştırmalar bu şuuru şiar edinmesinin önemini daha iyi anlatmaktadır.